Main Color:
Body Color:
Body Backgrounds:
  • background1
  • background2
  • background3
  • background4
  • background5
  • background6
  • background7
  • background8
  • background9
Wednesday , September 28 , 2022
LVIA-suunnittelu
Yritys on keskittynyt asuinrakennusten, liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten (koulut, hallintorakennukset, hoitolaitokset yms.) LVIA-suunnitteluun. Kohteet ovat uudisrakennuksia tai peruskorjauskohteita. Asuinrakennuksissa painopiste on uudiskohteissa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada hyvä sisäilmasto järkevin energiakustannuksin. LVIA-hankintojen osalta pyritään hankintahinnoiltaan ja käyttöikätavoitteiltaan tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Rakennusten LVIA-tekniikka suunnitellaan myös huollettavuuden näkökohdasta. Suunnitteluympäristönä on MagiCad 3D-ohjelmisto, ja haluttaessa kohde suunnitellaan mallinnusprojektina. Mitoitukseen käytetään myös muita ohjelmistoja (IDA-ICE).