Main Color:
Body Color:
Body Backgrounds:
  • background1
  • background2
  • background3
  • background4
  • background5
  • background6
  • background7
  • background8
  • background9
Wednesday , September 28 , 2022
Luonnonmukainen ilmanvaihto

Luonnollinen ilmanvaihto on ollut yksi keskeinen keskusteluaihe Suomessa ekologisesta rakentamisesta puhuttaessa. Esimerkkinä on käytetty Keski-Euroopan maihin rakennettuja koneellisen ja luonnollisen ilmanvaihdon yhdistelmiä ns. hybridi ilmanvaihtoratkaisuja.

Climaconsult on tutkinut luonnollista ilmanvaihtoa ja kehittänyt Suomen olosuhteisiin soveltuvia toteutusratkaisuja. Tällöin sisäilman laatu, vedottomuus ja äänettömyys sekä hyvä energiatalous ovat olleet keskeisinä tekijöinä.

Hyvä esimerkki toteutetuista kohteista on Poikkilaakson korttelitalo, jossa ratkaisu on nimensä mukainen ”hallittu luonnonmukainen ilmanvaihto”. Tämä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että raitista suodatettua ja lämmitettyä ulkoilmaa tuodaan luokkahuoneisiin kulloinkin tarvittava määrä. Ilma virtaa huoneeseen luonnollisella tavalla hitaasti ja äänettömästi ikkunapenkin kautta. Luokkahuoneista ilma johdetaan luokan ja aulan väliseinässä olevien äänenvaimennettujen siirtoilmalaitteiden kautta aulatiloihin ja edelleen vapaasti virraten piazzalle. Täältä ilma poistetaan suuren poistosäleikön kautta ilmanvaihtokonehuoneeseen, jossa siitä otetaan lämpö talteen, joka sitten käytetään ilmanvaihtoilman esilämmitykseen. Näin on saatu aikaan hyvä ja käyttäjien mukaan miellyttävä sisäilmasto, joka mukailee luonnollisen ilmanvaihdon ominaisuuksia. Ilmavirtojen tarpeen mukainen ohjaus ja siirto tilasta toiseen sekä järjestelmän alhainen painetaso (väljät tuloilmareitit, huonetilat poistokanavina) tekevät järjestelmästä erittäin energiataloudellisen sekä puhaltimien sähkön käytön, että ilmanvaihtojärjestelmän kaukolämmön kulutuksen osalta.

Luonnollisen ilmanvaihdon keski- ja pohjois- eurooppalaisia toteutusratkaisuja on esitetty kirjassa ”Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto” (ISBD 951-682-766-7, Rakennustieto Oy).