Main Color:
Body Color:
Body Backgrounds:
  • background1
  • background2
  • background3
  • background4
  • background5
  • background6
  • background7
  • background8
  • background9
Saturday , November 27 , 2021
Sisäilmastoselvitykset
Olemme erikoistuneet rakennusten ilmanvaihdon ongelmien selvityksiin. Näihin lukeutuvat ilmanvaihdon puutteellisuus tai toimimattomuus, ilmanjaon ongelmat, vetoisuus ja äänet. Pyrimme osoittamaan ilmanvaihtotekijöiden syyt ja seuraussuhteet, sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotka asiakkaan niin halutessa myös suunnittelemme ja valvomme toteutuksen. Home- ja haitta-aineselvityksiin kytkemme, aina asiakkaamme kanssa, niihin erikoistuneita yrityksiä.