Main Color:
Body Color:
Body Backgrounds:
  • background1
  • background2
  • background3
  • background4
  • background5
  • background6
  • background7
  • background8
  • background9
Sunday , July 03 , 2022
Radiolinjan tornitalo

Radiolinjan toimitalo edustaa modernia arkkitehtuuria, jossa rakennuksen yksi tehtävä on ilmentää yrityksen imagoa. Ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta on haettu lasiteknologian keinoin avaamalla rakennus ympäristöönsä. Rakennuksessa on älykäs ilmastointijärjestelmä, jonka aktiivisena osana kaksoisjulkisivu toimii kaikkina vuodenaikoina. Lämmityskaudella kaksoisjulkisivu toimii aktiivisena aurinkolämmön kerääjänä ja kesäaikana tehokas luonnonmukainen tuuletusjärjestelmä yhdessä automaattisesti ohjattujen sälekaihtimien kanssa estää auringon lämpökuorman sisäänpääsyn työtiloihin pienentäen merkittävästi tilojen jäähdytyskuormaa. (Arkkitehti Mauri Tommila)